หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 7 สาขา > สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

admin chm
2023-01-03 13:26:02

*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***

หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
B.A. Tourism and Hospitality Industry Management

***** จุดเด่น
- เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการ มากกว่า 30 ปี
- เน้นสร้างให้คุณมี Connection ในวงการท่องเที่ยวและบริการที่กว้างขว้าง
- มีช่องทางสร้างรายได้หลากหลายลักษณะของอาชีพ
- เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
- เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลาย เพิ่มโอกาสในชีวิต

**โครงสร้างหลักสูตรสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ**

สมัครคลิกเลย --->  Click

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

----------------------------------------------

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ 

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย --->  Click

----------------------------------------------

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

--------------------------------------------

#DEK65

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา 

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ