หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

admin chm
2023-05-11 11:08:12