หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2023

admin chm
2023-04-26 14:55:04