หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาต่างชาติ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านการทำอาหารคาว-หวาน ตามตำรับชาววัง
นักศึกษาต่างชาติ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านการทำอาหารคาว-หวาน ตามตำรับชาววัง

admin chm
2023-04-24 15:40:58

           เมื่อ 21 เมษายน 2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้นำนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเรียนอยู่ในสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านการทำอาหารคาว-หวาน ตามตำรับชาววัง ณ วัดมะเกลือ จ.นครปฐม