หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทยชาววัง" ให้แก่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลคลองโยง ณ ศาลาไทย วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทยชาววัง" ให้แก่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลคลองโยง ณ ศาลาไทย วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

admin chm
2023-04-24 15:33:16

          21 เมษายน 2566  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทาโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยชุมชนบ้านวัดมะเกลือ (ชุมชนเครือข่ายความร่วมมือ)  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำอาหารไทยและขนมไทยชาววังสูตรวังสวนสุนันทา ให้แก่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลคลองโยง ณ ศาลาไทย วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอพุทธมณฑล ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ เข้าเยี่ยมชมการอบรมครั้งนี้

          ในการอบรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มาให้ความรู้ในการทำทั้งอาหารคาวคือแกงรัญจวน ซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ ตำรับชาววัง และอาหารหวาน ขนมทับทิมกรอบ ซึ่งเป็นสูตรพระวิมาดาเธอ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีและผู้เข้าอบรมสนุกสนานกับการทำอาหารสูตรชาววังอีกด้วย