หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Erasmus+Mobility for student ประจำปี 2566 ณ University of Hradec Kralove ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
จัดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Erasmus+Mobility for student ประจำปี 2566 ณ University of Hradec Kralove ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

admin chm
2023-04-24 14:15:46

          21 เมษายน 2566  วิทยาลัยการจัดการอุตสวาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา จัดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Erasmus+Mobilit for student ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อหานักศึกษาที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ Erasmus+Mobility for student ประจำปี 2566  ณ  University of Hradec Kralove ประเทศสาธารณรัฐเช็ก