หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดห้องปฏิบัติการการบินในสถานการ์ฉุกเฉิน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานเครือข่าย
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการการบินในสถานการ์ฉุกเฉิน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานเครือข่าย

admin chm
2023-03-13 14:44:10

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการการบินในสถานการ์ฉุกเฉิน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานเครือข่าย