หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

admin chm
2023-03-13 14:22:05