หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ บุคลากร เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ บุคลากร เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

admin chm
2022-11-11 16:33:24