หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์

admin chm
2022-11-07 14:32:14

วิททยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์

.......
ระว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2565 
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดย
คุณเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พร้อมด้วย
ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , คุณอุทัย ไชยกลาง รองผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คุณกรองแก้ว ฝูงทองเจริญ ผู้บริหารบริษัทเบรนคลาวน์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่ร่วมบรรยาย
ในโครงการนี้ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย


#CHM

#SSRU