หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาไทยและต่างชาติ เข้าศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนน สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาไทยและต่างชาติ เข้าศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนน สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

admin chm
2022-11-07 12:52:49