หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุงสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” จัดโดยกองนโยบายและแผน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุงสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” จัดโดยกองนโยบายและแผน

admin chm
2022-09-15 14:50:35