หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ( Google Meet)
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ( Google Meet)

admin chm
2022-09-15 14:48:54