หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรมบริการ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรมบริการ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

admin chm
2022-08-10 16:06:38