หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดปฐมนิเทศระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดปฐมนิเทศระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์

admin chm
2022-08-10 16:06:28