หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin chm
2022-07-19 15:58:12