หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย Mr.Trung Chanh Ho Dean of Tourism and Hospitality Faculty, FPT University และคณาจารย์ จัดประชุมขั้นตอนการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย Mr.Trung Chanh Ho Dean of Tourism and Hospitality Faculty, FPT University และคณาจารย์ จัดประชุมขั้นตอนการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)

admin chm
2022-07-12 13:07:15