หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565​ (ครั้งที่​ 2)
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565​ (ครั้งที่​ 2)

admin chm
2022-07-12 13:05:09