หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

admin chm
2022-07-12 12:53:37