หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคุณอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมคณะผู้บริหารสภาสถาบัน ณ บจก. ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคุณอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมคณะผู้บริหารสภาสถาบัน ณ บจก. ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย)

admin chm
2022-07-12 12:53:59