หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อลงนามและหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อลงนามและหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin chm
2022-06-24 15:41:27