หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบินเข้าพบหารือแผนงานการขยายระยะเวลา การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับฝ่ายครัวการบินไทย
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบินเข้าพบหารือแผนงานการขยายระยะเวลา การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับฝ่ายครัวการบินไทย

admin chm
2022-06-24 15:21:46