หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและอาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

admin chm
2022-06-24 15:17:59