หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือเรื่อการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU และแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือเรื่อการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU และแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป

admin chm
2022-06-24 15:09:52