หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
ประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง

admin chm
2022-06-24 15:07:36