หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม Workshop on “Publishing in International Journals” โดยมีวิทยากร Associate Professor Dr.Blanka Klímová Faculty of informatics and Management University of Hradec Králové
กิจกรรม Workshop on “Publishing in International Journals” โดยมีวิทยากร Associate Professor Dr.Blanka Klímová Faculty of informatics and Management University of Hradec Králové

admin chm
2022-06-24 15:01:54