หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วีระ วีระโสภณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายบริหาร”
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วีระ วีระโสภณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายบริหาร”

admin chm
2022-06-24 14:59:10