หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ จัดประชุมหารือแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจการบิน
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ จัดประชุมหารือแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจการบิน

admin chm
2022-06-24 14:52:06