หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและสถาบันพิมได้เซ็นต์ลงบันทึกความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน เป็นการสานความสัมพันธ์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและสถาบันพิมได้เซ็นต์ลงบันทึกความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน เป็นการสานความสัมพันธ์

admin chm
2022-06-14 15:28:46