หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตาหกรรมบริการ ครั้งที่ 3/2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตาหกรรมบริการ ครั้งที่ 3/2565

admin chm
2022-06-13 13:39:36