หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย ดร วีระ วีระโสภณ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย ดร วีระ วีระโสภณ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

admin chm
2022-06-24 15:20:00