หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

admin chm
2022-05-18 16:10:30