หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดอบรมโครงการอบรมเพิ่ม​ทักษะทางวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล การยิงแอด facebook advertising ให้สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอก
หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดอบรมโครงการอบรมเพิ่ม​ทักษะทางวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล การยิงแอด facebook advertising ให้สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอก

admin chm
2022-05-18 16:09:45