หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนุงนุช)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนุงนุช)

admin chm
2022-05-16 16:11:03