หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ให้การบรรยายเกี่ยวกับการมอบนโยบาย การบริหารชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเป้าหมายในการดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการภายใต้โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ให้การบรรยายเกี่ยวกับการมอบนโยบาย การบริหารชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเป้าหมายในการดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการภายใต้โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT

admin chm
2022-05-10 15:22:21