หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประเมิณสมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพ สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประเมิณสมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพ สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4

admin chm
2022-05-16 16:16:32