หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปฐมนิเทศกับนักศึกษารหัส 62 ตามตัวชี้วัด1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการจริง รวมจำนวน 450 ชั่วโมง ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปฐมนิเทศกับนักศึกษารหัส 62 ตามตัวชี้วัด1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการจริง รวมจำนวน 450 ชั่วโมง ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

admin chm
2022-04-07 14:04:39