หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสาขาการจัดท่องเที่ยว และนักศึกษาประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว รหัส62 เข้าร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ สวนสันติชัยปราการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์
หัวหน้าสาขาการจัดท่องเที่ยว และนักศึกษาประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว รหัส62 เข้าร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ สวนสันติชัยปราการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

admin chm
2022-05-16 14:24:10