หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี พร้อมด้วยบุคคลากร นำกระเช้าเข้ามอบแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี พร้อมด้วยบุคคลากร นำกระเช้าเข้ามอบแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

admin chm
2022-04-21 08:58:22