หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมขับเคลื่อนยกระดับ SHA & SHA Plus ในทุกมิติ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมขับเคลื่อนยกระดับ SHA & SHA Plus ในทุกมิติ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

admin chm
2022-04-26 11:09:06