หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว SHA & SHA Plus ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระนอง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว SHA & SHA Plus ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระนอง

admin chm
2022-04-21 08:53:09