หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกระดับมหาบัณฑิต จากสำนักวิชาธุรกิจและภาวะผู้นำ Graduate School of Business and Leadership มหาวิทยาลัย KwaZulu-Natal ประเทศแอฟริกาใต้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกระดับมหาบัณฑิต จากสำนักวิชาธุรกิจและภาวะผู้นำ Graduate School of Business and Leadership มหาวิทยาลัย KwaZulu-Natal ประเทศแอฟริกาใต้

admin chm
2022-04-21 08:50:25