หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสาขาการจัดท่องเที่ยว พร้อม นักศึกษาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนนานาชาติ รหัส 62 ได้ถวายสักการะบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565
หัวหน้าสาขาการจัดท่องเที่ยว พร้อม นักศึกษาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรนนานาชาติ รหัส 62 ได้ถวายสักการะบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565

admin chm
2022-04-14 16:45:05