หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก สมควร นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ภาคไทย) ชั้นปีที่4 ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) TCI เป็นวารสารกลุ่มที่2 วารสารชื่อ วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก สมควร นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ภาคไทย) ชั้นปีที่4 ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) TCI เป็นวารสารกลุ่มที่2 วารสารชื่อ วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

admin chm
2022-04-14 16:42:28