หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการท่องเที่ยวการเดินทางในรายวิชา TRM 3410 Northern Thailand Tour ของ TM 62 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด ลำพูน และวัดพระธาตุดอยสุเทพ
สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการท่องเที่ยวการเดินทางในรายวิชา TRM 3410 Northern Thailand Tour ของ TM 62 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด ลำพูน และวัดพระธาตุดอยสุเทพ

admin chm
2022-04-14 15:43:00