หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (การสร้างสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมดีวารี พัทยา ชลบุร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (การสร้างสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมดีวารี พัทยา ชลบุร

admin chm
2022-03-29 11:07:30