หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเปิดเรียนการแกะสลักผักสำหรับการจัดตกแต่งจานอาหารของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก จัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารไทย และขนมไทยภายในโรงแรม ให้กับนักศึกษารหัส 64 ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
บรรยากาศการเปิดเรียนการแกะสลักผักสำหรับการจัดตกแต่งจานอาหารของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก จัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารไทย และขนมไทยภายในโรงแรม ให้กับนักศึกษารหัส 64 ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

admin chm
2022-03-21 10:28:45