หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะนำเที่ยว (พากษ์ทัวร์ลีลา) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะนำเที่ยว (พากษ์ทัวร์ลีลา) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ

admin chm
2022-04-14 14:39:34