หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเปิดเรียนการแกะสลักผักสำหรับการจัดตกแต่งจานอาหารของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก จัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารไทย และขนมไทยภายในโรงแรม ให้กับนักศึกษารหัส 64
บรรยากาศการเปิดเรียนการแกะสลักผักสำหรับการจัดตกแต่งจานอาหารของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก จัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริการอาหารไทย และขนมไทยภายในโรงแรม ให้กับนักศึกษารหัส 64

admin chm
2022-04-14 14:02:51