หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม และ อาจารย์ ดร.พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม และ อาจารย์ ดร.พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

admin chm
2022-03-21 10:02:18